વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

જો મને દમ છે તો શું હું સેક્સ કરી શકું?

હા, જો કોઈને અસ્થમા હોય તો પણ તે સેક્સ કરી શકે છે. જો અસ્થમા કોઈના જાતીય જીવનને અસર કરે છે, તો તેનો અર્થ એ કે દમ સારી રીતે નિયંત્રિત નથી અને કોઈને ડ oneક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language