વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

જ્યારે તમારી પાસે સીઓપીડી હોય ત્યારે તમારે શું ખાવું તે જોવાની જરૂર છે. શુ તે સાચુ છે?

સી.ઓ.પી.ડી. ધરાવનાર વ્યક્તિ સી.ઓ.પી.ડી. વગરની વ્યક્તિની તુલનામાં માત્ર શ્વાસ લેવાનો પ્રયાસ કરતા 10 ગણા વધુ કેલરી બર્ન કરી શકે છે. જો કોઈનું વજન વધારે છે, તો તેનું હૃદય અને ફેફસાંએ વધુ સખત મહેનત કરવી પડે છે. જો કોઈનું વજન ઓછું હોય તો, બીમારીઓથી આરોગ્યની મુશ્કેલીઓ થવાની સંભાવના વધુ હોય છે. તેથી, આરોગ્યપ્રદ વજન જાળવવું મહત્વપૂર્ણ છે. ડ Oneક્ટર અથવા સ્વાસ્થ્ય સંભાળ વ્યાવસાયિક દ્વારા સલાહ આપવામાં આવે છે તે મુજબ વ્યક્તિએ સ્વસ્થ સંતુલિત આહાર લેવો જોઈએ.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language