વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

થોડા વર્ષો પહેલા મેં ઘરના ઇન્સ્યુલેશન ઉદ્યોગમાં નોકરી શરૂ કરી હતી અને છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં હું જ્યારે નોકરી પર હોઉં છું ત્યારે હું ઘરેણાં અને ઉધરસ શરૂ કરું છું. હું મારા કામકાજના દિવસોમાં ઠીક લાગું છું. શું હવે મને દમ છે?

જો કોઈ લાંબા ગાળા માટે ફેફસાના બળતરા સાથે સંપર્કમાં આવે તો વ્યક્તિ વ્યવસાયિક અસ્થમાનો વિકાસ કરી શકે છે. આવી જગ્યાએ કામ કરતી વખતે કોઈએ સાવચેતી રાખવી જ જોઇએ. સમસ્યા નિદાન માટે ડ ક્ટરની સલાહ લો.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language