વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

પલ્સ ઓક્સિમીટર શું છે?

તે એક પીડારહિત ઉપકરણ છે જે આંગળી પર ક્લિપ્સ કરે છે અને કોઈના લોહીમાં ઓક્સિજનની માત્રાને માપે છે.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language