વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

મને મારા સીઓપીડી માટે સ્ટીરોઇડ ઇન્હેલર સૂચવવામાં આવ્યું છે. શું મારે કેલ્શિયમ સપ્લિમેન્ટ્સ લેવાની પણ જરૂર છે?

સામાન્ય રીતે કેલ્શિયમ પૂરવણીઓ આપવામાં આવે છે જો સ્ટેરોઇડ્સ લાંબા ગાળા માટે લેવામાં આવે છે, ખાસ કરીને જ્યારે મૌખિક રીતે લેવામાં આવે છે. એકના ડ doctorક્ટર કેલ્શિયમ પૂરવણીઓ જરૂરી છે કે નહીં તે નક્કી કરવામાં સક્ષમ હશે. વધુ માહિતી માટે ડ doctorક્ટરની સલાહ લો, કેમ કે તેઓ કેલ્શિયમ પૂરવણીઓ જરૂરી છે કે કેમ તે નક્કી કરવામાં સક્ષમ હશે.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language