વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

શું સીઓપીડી કેન્સરનું કારણ બની શકે છે?

સીઓપીડીવાળા ઘણા લોકો ફેફસાના કેન્સરનો વિકાસ પણ કરે છે; સિગારેટ પીવાના ઇતિહાસને લીધે. શક્ય છે કે વિશિષ્ટ જનીન કેટલાક લોકોને સીઓપીડી અથવા કેન્સર, અથવા બંને બીમારીઓથી વધુ સંવેદનશીલ બનાવે છે. લાંબી બળતરા, જે ધૂમ્રપાન અથવા ફેફસાના અન્ય બળતરાને કારણે થાય છે, તે સીઓપીડી અને કેન્સરમાં પણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language