વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

હું પૂરક ઓક્સિજન પર છું પણ સમયે સમયે મને ખૂબ જ શ્વાસ આવે છે, જોકે મારા ઓક્સિજન સંતૃપ્તિનું સ્તર ઠીક છે. આવું કેમ થાય છે?

જ્યારે હાઈપરઇન્ફ્લેશન, જાળવેલ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ફ્લેટન્ડ ડાયાફ્રેમ જેવા અન્ય પરિબળોને લીધે, શ્વાસ લેવાનું કામ વધે છે ત્યારે પણ ઓક્સિજન સંતૃપ્તિનું સ્તર ઠીક હોય ત્યારે પણ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઈ શકે છે.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language