ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ನನಗೆ ಆಸ್ತಮಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನಡಿಗೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ಒಬ್ಬರು ಆಸ್ತಮಾ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಡಿಗೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಆಸ್ತಮಾ ಇರುವ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language