ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ನಾನು ಸಿಒಪಿಡಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೇ?

ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅವರ ಆದರ್ಶ ತೂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕ ತೂಕವಿರುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಾಡಲು ಮತ್ತು ತಿರುಗಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ತಯಾರು ಟ ತಯಾರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಒಬ್ಬರು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language