പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

എന്റെ സി‌പി‌ഡി ചികിത്സിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നതിന് ഞാൻ എന്ത് ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം?

ജീവിതശൈലിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിലൂടെ, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്താനും ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

  • പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കൂ
  • നന്നായി കഴിച്ച് സജീവമായി തുടരുക
  • മേൽനോട്ടത്തിൽ പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുക
  • ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അണുബാധയുള്ളവരുമായി അടുത്ത ബന്ധം ഒഴിവാക്കുക
  • പാരിസ്ഥിതിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക

ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ സമഗ്രമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും സമപ്രായക്കാരുടെ പിന്തുണ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശ്വാസകോശ പുനരധിവാസ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡോക്ടർ ശുപാർശ ചെയ്തേക്കാം.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language