सक्तीचा खोकला

सतत खोकला येणे

खोकला म्हणजे वायूमार्ग आणि फुफ्फुसांमधून काही क्षोभकारक घटक आणि/किंवा स्त्राव असल्यास तो काढून टाकण्याची शरीराची पद्धती आहे. कधीकधी खोकला येणे हे समजू शकते आणि ते सामान्य आहे. परंतु, सतत आणि तीव्र खोकला येणे हे काही तरी इतर असल्याचे निर्देशक असते. तेव्हा, सतत खोकला येणे आणि सामान्य खोकला यातील फरक काय आहे?
सतत येणारा खोकला हा प्रौढ व्यक्तींमध्ये काही आठवड्यांहून अधिक साधारणपणे आठ आठवड्यांपेक्षा अधिक
काळ राहतो आणि लहान मुलांमध्ये काही महिने म्हणजे चार महिने राहतो. धूम्रपान, (ब्राँकॉयटिस), (अस्थमा),
(सीओपीडी), आणि श्वसनमार्गाचा संसर्ग ही सतत खोकला येण्याची काही कारणे आहेत. परंतु, चिंता करण्याची
गरज नाही, कारण योग्य निदान आणि उपचारांद्वारे याचे सहज व्यवस्थापन करता येते.

For more information on the use of Inhalers, click here

To book an appointment with the nearest doctor, click here

Please Select Your Preferred Language