सतत विचारले जाणारे प्रश्न

एलर्जीक नासिकाशोथची लक्षणे कमी करण्यासाठी मी दुसर्‍या शहरात जाण्याचा विचार केला पाहिजे?

दुसर्‍या शहरात जाणे कदाचित उपयोगी पडणार नाही. बरेच लोक जे परागकणांपासून दूर राहण्यासाठी स्थलांतर करतात ज्यामुळे एलर्जी होऊ शकते त्यांना असे आढळते की अखेरीस त्यांना नवीन क्षेत्रात वनस्पती परागकणांमध्ये एलर्जी येते.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language