सतत विचारले जाणारे प्रश्न

गवत ताप म्हणजे काय? हे एलर्जीक नासिकाशोथ सारखेच आहे?

परागकण झाल्यामुळे हंगामी एलर्जीक नासिकाशोथ वर्णन करण्यासाठी गवत ताप हा शब्द आहे. नावे असूनही, गवत तापणे हे गवत प्रतिरुपाची प्रतिक्रिया नसते आणि त्यामुळे ताप येत नाही.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language