सतत विचारले जाणारे प्रश्न

घरी सीओपीडी स्थितीचे निरीक्षण करण्यासाठी पीक फ्लो मीटर वापरला जाऊ शकतो?

पीक फ्लो मीटर हे एक उपकरण आहे जे दम्याचे निरीक्षण करण्यासाठी वापरले जाते, सीओपीडी नाही.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language