सतत विचारले जाणारे प्रश्न

दम्याचा त्रास असलेला माझा मित्र त्याच्या फुफ्फुसांवर थेट औषध पाठविण्यासाठी इनहेलर वापरतो. एलर्जीक नासिकाशोथ झाल्यास नाकात थेट औषधोपचार करण्यासाठी अशा काही गोष्टी उपलब्ध आहेत का?

औषधे असलेली नाकची फवारण्या उपलब्ध आहेत आणि एलर्जीक नासिकाशोथच्या लक्षणांवर उपचार करण्यास प्रभावी आहेत.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language