सतत विचारले जाणारे प्रश्न

नियंत्रक म्हणजे काय?

नियंत्रकांना प्रतिबंधक म्हणून देखील ओळखले जाते. दम्याने होणा air्या वायुमार्गामधील जळजळ कमी करून ही औषधे दम्याची लक्षणे टाळतात.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language