सतत विचारले जाणारे प्रश्न

मला दमा असल्यास मी कोणते खेळ टाळावे?

दम्याच्या बाबतीत असे कोणतेही खेळ नाहीत जे टाळण्याची गरज आहे. खरं तर...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language