सतत विचारले जाणारे प्रश्न

मला दमा असल्यास मी कोणत्या आहाराचे अनुसरण करावे? माझ्याकडे आधीच कुस्तीसाठी एक सेट आहार आहे.

एखाद्याला दमा असल्यास कोणत्याही आहारविषयक निर्बंधांचे पालन करण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, जर
शेंगदाणे किंवा वायूजन्य पेये यासारख्या विशिष्ट खाद्यपदार्थांमुळे एखाद्याचा दमा होतो, तर त्या खाद्यपदार्थांना टाळले पाहिजे.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language