सतत विचारले जाणारे प्रश्न

मला दमा आहे आणि मी गरोदर आहे. माझ्या मुलालाही दम्याचा त्रास होईल का?

दम्याचा अनुवांशिक पूर्वस्थिती आहे. ज्या मुलाचे दम्याचे पालक आहेत त्यांच्या मुलास दम्याचा जवळचा एखादा जवळचा सदस्य नसलेल्या मुलापेक्षा ही स्थिती जास्त असू शकते.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language