सतत विचारले जाणारे प्रश्न

मला दररोज इनहेलर्स वापरुन माझ्या मुलाबद्दल काळजी करावी लागेल? त्याला व्यसन येईल का?

दररोज इनहेलर्स घेतल्याने व्यसन लागत नाही. एखाद्याच्या दात घासण्यासारखेच आहे ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language