सतत विचारले जाणारे प्रश्न

माझ्याकडे सीओपीडी आहे. माझ्यासाठी मद्यपान करणे ठीक आहे काय?

अल्कोहोल सीओपीडीची लक्षणे वाढवू शकतो. पुढील सल्ल्यासाठी एखाद्याने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language