सतत विचारले जाणारे प्रश्न

माझ्या चुलत भावाला दमा आहे. मी तिच्याबरोबर लटकत राहिलो तर मलाही मिळेल?

दमा संसर्गजन्य नाही. हे एखाद्याकडून दुसर्‍याकडून ‘पकडणे’ शक्य नाही ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language