सतत विचारले जाणारे प्रश्न

माझ्या मुलास एलर्जीक नासिकाशोथ ग्रस्त आहे. भविष्यात त्याला दम्याचा त्रास होण्याची अधिक शक्यता आहे काय?

अलर्जींचा अस्तित्वाकडे कल असतो. नासिकाशोथ असलेल्या सुमारे पाचव्या भागातील व्यक्तींना नंतरच्या आयुष्यात दम्याचा त्रास होतो.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language