सतत विचारले जाणारे प्रश्न

मी माझ्या सीओपीडी सह माझे दररोज घर साफसफाईची कशी हाताळू?

जोपर्यंत एखाद्याची लक्षणे तीव्र होत नाहीत तोपर्यंत, सीओपीडीचे निदान होण्यापूर्वी रोजची घरे स्वच्छता चालू ठेवता येते. स्वच्छ करताना एखाद्याने जोखमीचे घटक टाळण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि स्वत: चा उपयोग करुन घेऊ नये.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language