सतत विचारले जाणारे प्रश्न

योग्य इनहेलर कसे निवडावे?

इनहेलर्सचे बरेच प्रकार आहेत. दमा, वय, आरोग्याच्या इतर समस्या इत्यादींच्या गंभीरतेचा विचार केल्यावर, डॉक्टरांसह एकत्रितपणे कोणता इन्हेलर योग्य आहे हे ठरवू शकतो.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language