सतत विचारले जाणारे प्रश्न

वयानुसार सीओपीडी खराब होत आहे का?

सीओपीडी ही एक प्रगतीशील स्थिती आहे, जी वयाबरोबर खराब होते.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language