सतत विचारले जाणारे प्रश्न

सकाळी एलर्जीक नासिकाशोथची लक्षणे का वाईट आहेत?

रात्री झोपताना सामान्य एलर्जेन्स (उदा. धूळ, पाळीव प्राण्यांचे डेंडर इत्यादी) च्या संपर्कात येऊ शकते आणि सकाळची लक्षणे रात्रीच्या वेळी प्रदर्शनास प्रतिबिंबित करतात. तसेच, बहुतेक सर्व सकाळी परागकणांची संख्या सर्वात जास्त असते.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language