सतत विचारले जाणारे प्रश्न

हे खरं आहे की दमा रूग्णांना इन्फ्लूएंझा विषाणूची लागण झाल्यास गुंतागुंत होण्याची शक्यता असते?

न्यूमोनिया, ब्राँकायटिस, कानात संक्रमण इत्यादी जटिल विकृतींच्या सामान्य लोकसंख्येच्या तुलनेत दमा असलेल्या लोकांना इन्फ्लूएंझाचा धोका जास्त असतो.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language