सतत विचारले जाणारे प्रश्न

होय, एखाद्या व्यक्तीस दीर्घ काळापर्यंत फुफ्फुसात चिडचिड झाल्यास त्यास सीओपीडी होऊ शकतो. म्हणूनच, काम करताना अशी वातावरणाची काळजी घेतली पाहिजे.

होय, एखाद्या व्यक्तीस दीर्घ काळापर्यंत फुफ्फुसात चिडचिड झाल्यास त्यास सीओपीडी होऊ शकतो. म्हणूनच, काम करताना अशी वातावरणाची काळजी घेतली पाहिजे.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language