அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

இன்ஹேலர்கள் ஆஸ்துமாவுக்கு விருப்பமான சிகிச்சையா?

இன்ஹேலர்கள் ஆஸ்துமாவுக்கு மிகவும் பயனுள்ள சிகிச்சையாக பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அனைத்து தேசிய மற்றும் உலகளாவிய அதிகாரிகளாலும் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. மாத்திரைகள் மற்றும் சிரப்புகளுடன் ஒப்பிடுகையில், உள்ளிழுக்கும் மருந்து நேரடியாக நுரையீரலை அடைகிறது, எனவே, இது விரைவாக செயல்படுகிறது மற்றும் குறைந்த அளவு தேவைப்படுகிறது.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language