அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

உணர்ச்சி மன அழுத்தம் எனது 13 வயது ஆஸ்துமாவை பாதிக்குமா?

ஆம், உற்சாகம், கோபம் மற்றும் விரக்தி போன்ற வலுவான உணர்ச்சிகள் அறிகுறிகளை மோசமாக்கலாம் அல்லது ஆஸ்துமா குழந்தைக்கு தாக்குதலைத் தூண்டும்.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language