அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எனக்கு ஆஸ்துமா இருக்கிறது. நான் உண்ணாவிரதம் இருக்க முடியுமா?

ஒருவருக்கு ஆஸ்துமா இருந்தால் உண்ணாவிரதம் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்துகிறது என்று கூறுவது குறைவு. இருப்பினும், உண்ணாவிரதத்திற்கான திட்டங்களை ஒருவரின் மருத்துவரிடம் விவாதிப்பது நல்லது. முதலில் ஒருவரின் மருத்துவரிடம் பேசாமல் ஒருவரின் ஆஸ்துமா மருந்துகளை உட்கொள்வதை நிறுத்தக்கூடாது. உண்ணாவிரத காலத்தில் ஒருவரின் திட்டங்களுக்கு ஏற்ப ஒருவரின் மருந்தை சரிசெய்ய முடியுமா இல்லையா என்பதை மருத்துவர் சொல்ல முடியும்.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language