அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எனக்கு ஆஸ்துமா இருந்தால் உடலுறவு கொள்ளலாமா?

ஆம், ஒருவருக்கு ஆஸ்துமா இருந்தாலும் உடலுறவு கொள்ளலாம். ஆஸ்துமா ஒருவரின் பாலியல் வாழ்க்கையை பாதிக்கிறதென்றால், ஆஸ்துமா சரியாக கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை என்பதோடு ஒரு மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language