அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எனக்கு ஆஸ்துமா உள்ளது, நான் கர்ப்பமாக இருக்கிறேன். என் குழந்தைக்கும் ஆஸ்துமா வருமா?

ஆஸ்துமாவுக்கு ஒரு மரபணு முன்கணிப்பு உள்ளது. ஆஸ்துமாவுடன் பெற்றோரைக் கொண்ட ஒரு குழந்தைக்கு ஆஸ்துமாவுடன் நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர் இல்லாத குழந்தையை விட இந்த நிலை அதிகமாக இருக்கும்.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language