அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எனக்கு சிஓபிடி இருப்பதால் நான் ஒரு குறிப்பிட்ட உணவைப் பின்பற்ற வேண்டுமா?

ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்க ஆரோக்கியமான, சீரான உணவைப் பின்பற்றுவது முக்கியம். அவர்களின் சிறந்த எடையைக் கண்டுபிடித்து ஆரோக்கியமான உணவுத் திட்டத்தை உருவாக்க ஒருவர் மருத்துவர் மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிபுணரை அணுக வேண்டும். அதிக எடையுடன் இருப்பது சுவாசிக்கவும் சுற்றவும் கடினமாக இருக்கும். அதே சமயம், ஒருவர் அதிக எடையைக் குறைத்துக்கொண்டிருப்பதால், ஒருவர் சாப்பிடுவதால் மூச்சுத் திணறல் ஏற்படுகிறது, அல்லது உணவைத் தயாரிப்பது கடினம் எனில், ஒருவர் சிறிது அடிக்கடி சாப்பிட முயற்சிக்க வேண்டும்.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language