அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எனக்கு 72 வயது. சில நேரங்களில், சுவாசிக்கும்போது ஒரு விசில் ஒலி கேட்கிறது. இது ஆஸ்துமாவாக இருக்க முடியுமா?

வயதானவர்களுக்கு ஆஸ்துமாவும் உருவாகலாம். சிலர் பிற்காலத்தில் முதல்முறையாக ஆஸ்துமாவை உருவாக்குகிறார்கள். வயதானவர்கள் சுவாசிப்பதில் உள்ள சிக்கல்களை புறக்கணிக்கக்கூடாது, அல்லது அறிகுறிகள் வயதான காரணத்தினால் தான் என்று கருதிக் கொள்ளுங்கள். ஒருவர் சுவாசப் பிரச்சினைகள் குறித்து மருத்துவரிடம் சொல்ல வேண்டும், மேலும் ஆஸ்துமா மற்றும் பிற மருத்துவ நிலைமைகளை நிராகரிக்க முழுமையான சுகாதார பரிசோதனையைப் பெற வேண்டும்.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language