அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எனது அறிகுறிகள் மறைந்து போகும்போது நான் இன்ஹேலர்களை நிறுத்துகிறேனா?

சிலருக்கு, ஆஸ்துமா மற்றும் அதன் அறிகுறிகள் சில பருவங்களில் மோசமடைகின்றன, ஆனால் மற்றவற்றின் போது காண்பிக்கப்படாது. இது ஆஸ்துமா வந்து செல்கிறது என்ற தவறான எண்ணத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. இருப்பினும், உண்மை என்னவென்றால், அறிகுறிகள் ஒரு பருவத்தில் மோசமடையக்கூடும், மற்றொரு பருவத்தில் ஆஸ்துமா அல்ல. எனவே, அறிகுறிகள் இல்லாதபோதும், இன்ஹேலர் மருந்தை பரிந்துரைத்தபடி ஒருவர் எடுத்துக்கொள்வது முக்கியம்

Related Questions

Please Select Your Preferred Language