அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எனது குழந்தை தினசரி இன்ஹேலர்களைப் பயன்படுத்துவதைப் பற்றி நான் கவலைப்பட வேண்டுமா? அவர் அடிமையாக்குவாரா?

தினமும் இன்ஹேலர்களை எடுத்துக்கொள்வது போதைக்கு காரணமாகாது. இது ஒருவரின் பல் துலக்குவதற்கு சமம் ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language