அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எனது சிஓபிடியை என்னால் நன்றாக நிர்வகிக்க முடிந்தது என்று என் மருத்துவர் கூறுகிறார், ஆனால் எனது காற்றுப்பாதையில் சளி இருப்பதைப் போல உணர்கிறேன். நான் அதை எவ்வாறு அகற்றுவது?

சிஓபிடி மருந்துகள் சளியை தளர்த்தவும், காற்றுப்பாதைகளைத் திறக்கவும் உதவுகின்றன. சளியை அகற்ற உதவும் சில நுட்பங்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவற்றை உங்கள் மருத்துவர் நிரூபிக்க முடியும்.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language