அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எனது சிஓபிடி காரணமாக கடந்த ஒரு மாதத்தில் இரண்டு முறை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளேன். எதிர்காலத்தில் இந்த எரிப்பு அப்களை நான் எவ்வாறு தவிர்க்கலாம்?

நிலையானதாக இருக்க மற்றும் விரிவடைய எபிசோட்களை அகற்ற அல்லது குறைக்க, ஒருவர் தூண்டுதல்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும், சிஓபிடி விரிவடைய அப்களை (அதிகரிப்புகள்) முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை அடையாளம் காண வேண்டும், மேலும் ஒருவரின் மருத்துவரிடம் எழுதப்பட்ட செயல் திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும். மருத்துவர் பரிந்துரைத்தபடி தவறாமல் மருந்துகளை உட்கொள்வது ஒருவர் ஆரோக்கியமாக இருக்க உதவுகிறது.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language