அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எனது 10 வயது மகன் விளையாடி வீட்டிற்கு வந்ததும், அவன் மூச்சு விடவில்லை. இது சாதாரணமா?

விளையாடுவது போன்ற கடுமையான உடல் செயல்பாடுகளுக்குப் பிறகு மூச்சுத் திணறல் ஏற்படுவது இயல்பு. எனினும்...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language