அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எனது 5 வயது குழந்தைக்கு ஆஸ்துமா இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அவர் ஒரு சாதாரண வாழ்க்கையை வாழ முடியுமா?

முற்றிலும் சரி. ஒருவர் ஆஸ்துமா நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சாதாரண, சுறுசுறுப்பான மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language