அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

என் உறவினருக்கு ஆஸ்துமா உள்ளது. நான் அவளுடன் தொடர்ந்து ஹேங்கவுட் செய்தால் நானும் அதைப் பெறுவேனா?

ஆஸ்துமா தொற்று இல்லை. ஒருவர் அதை வேறொருவரிடமிருந்து ‘பிடிக்க’ முடியாது ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language