அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

என் குழந்தை ஒவ்வாமை நாசியழற்சியால் பாதிக்கப்படுகிறது. எதிர்காலத்தில் அவர் ஆஸ்துமா நோயால் பாதிக்கப்படுவாரா?

ஒவ்வாமை இணைந்திருக்கும். ரைனிடிஸ் உள்ள நபர்களில் ஐந்தில் ஒரு பகுதியினர் தங்கள் பிற்கால வாழ்க்கையில் ஆஸ்துமாவை உருவாக்குகிறார்கள்.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language