அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

ஒவ்வாமை நாசியழற்சி திறம்பட சிகிச்சையளிக்க முடியுமா?

ஒவ்வாமை நாசியழற்சி சிகிச்சையில் மருந்து சிகிச்சையுடன் இணைந்து ஒவ்வாமை வெளிப்பாடுகளை குறைப்பது அடங்கும். மிகவும் கடுமையான நிகழ்வுகளுக்கு நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை தேவைப்படலாம். நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை என்பது ஒவ்வாமைக்கான உணர்திறனைக் குறைக்கும் ஒரு வகை சிகிச்சையாகும்.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language