அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

கட்டுப்படுத்தி (தடுப்பு) மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்பு ஒருவர் நிவாரண மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் எங்காவது படித்திருக்கிறேன், இதனால் அது சிறப்பாக செயல்படும். இது உண்மையா?

ஒருவரின் மருத்துவரின் அறிவுறுத்தலின் படி ஒருவர் எப்போதும் ஆஸ்துமா மருந்துகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். நிவாரண மற்றும் கட்டுப்படுத்தி (தடுப்பு) மருந்துகள் வித்தியாசமாக வேலை செய்கின்றன. அதற்கு முன் ஒரு நிவாரணியைப் பயன்படுத்தினால் கட்டுப்படுத்தி (தடுப்பவர்) சிறப்பாக செயல்படாது.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language