அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

குழந்தைகளுக்கான மாத்திரைகளை விட இன்ஹேலர்கள் உண்மையில் சிறந்ததா?

உலகெங்கிலும், ஆஸ்துமாவைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான சிகிச்சையாக இன்ஹேலர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு விரும்பப்படுகின்றன. விஞ்ஞான உடல்கள் அவற்றின் பயன்பாட்டை ஒப்புதல் அளித்துள்ளன. ஆஸ்துமா உள்ள குழந்தைகளுக்கான மாத்திரைகளை விட இன்ஹேலர்கள் சிறந்தவை, ஏனெனில் இன்ஹேலர்கள் நேரடியாக நுரையீரலில் உள்ள காற்றுப்பாதைகளுக்கு மருந்துகளை வழங்குகிறார்கள், எனவே நடவடிக்கை விரைவாகவும், ஆஸ்துமாவின் அறிகுறிகளைக் கட்டுப்படுத்த மருந்தின் குறைந்த அளவும் தேவைப்படுகிறது.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language