அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

குழந்தைகளுக்கு சிறந்த இன்ஹேலர் எது?

இன்ஹேலர்களில் பல வகைகள் உள்ளன. ஆஸ்துமா, வயது, பிற உடல்நலப் பிரச்சினைகள் போன்றவற்றின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு, எந்த வகையான இன்ஹேலர் அவர்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது என்பதை மருத்துவருடன் சேர்ந்து ஒருவர் தீர்மானிக்க முடியும்.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language