அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

சிஓபிடி புற்றுநோயை ஏற்படுத்துமா?

சிஓபிடியால் பாதிக்கப்பட்ட பலர் நுரையீரல் புற்றுநோயையும் உருவாக்குகிறார்கள்; சிகரெட் புகைத்த வரலாறு காரணமாக இருக்கலாம். குறிப்பிட்ட மரபணுக்கள் சிலரை சிஓபிடி அல்லது புற்றுநோய் அல்லது இரு நோய்களுக்கும் அதிக பாதிப்புக்குள்ளாக்குகின்றன. புகைபிடித்தல் அல்லது பிற நுரையீரல் எரிச்சலால் ஏற்படும் நாள்பட்ட அழற்சி, சிஓபிடி மற்றும் புற்றுநோயிலும் பங்கு வகிக்கக்கூடும்.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language