அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

தினசரி இன்ஹேலர்களைப் பயன்படுத்துவதால் நான் அடிமையாகி விடுவதைப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டுமா?

இன்ஹேலர்களை தவறாமல் பயன்படுத்துவதால் ஒருவர் அடிமையாக மாட்டார். ஒருவர் கருத்தில் கொள்ளலாம் ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language